Nu putem deveni ceea ce ne dorim rămânănd ceea ce suntem

Prezentare video

Realizata de prof.

Bud Viorel.

Când a început studiul liceal în localitatea Negreşti-Oaş ?

începutul studiului liceal în localitatea Negreşti-Oaş se situează prin anul 1953, când în actualul local al şcolii generale Nr. 1, ia fiinţă şcoala medie mixtă pe X clase. Aceasta funcţionează cu X clase până în anul 1957, când se trece la învăţământul liceal de XI clase. în 1959 absolvă prima promoţie cu XI clase.

            In anul scolar 1971/1972, apar în liceu şi 4 clase de seral cu 113 elevi, precum şi învăţământ fără frecvenţă la clasele V-VIII, 25 de elevi şi 89 de elevi la învăţământ primar, anii I-IV. în anul şcolar 1976/1977, ciclul primar este transferat din incinta liceului la şcoala generală Nr.1. în anul şcolar 1977/1978, liceul din Negreşti-Oaş se transformă din "Liceu de Cultură Generală" în "Liceu Industrial" patronat de MICM. In continuare se păstrează încă ciclul gimnazial, iar în cadrul Liceului Industrial apar profile cum ar fi: mecanic, industrie uşoară, construcţii şi prelucrarea lemnului. Practica se desfăşoară în unele ateliere, puţine la număr, din incinta liceului precum şi în unităţile productive din oraş. Se continuă şi cu învăţământul seral, mergând şi aici pe profile ca mecanic şi istorie-filologie.

               In anul şcolar 1979/1980, nu mai funcţionează clasa a V-a de gimnaziu, mergând în continuare pe desfiinţarea învăţământului gimnazial astfel că în anul şcolar 1981/1982 absolvă ultima clasă a VIII-a de gimnaziu, liceul mergând în continuare cu profilele mecanic, construcţii, industrie uşoară, precum şi învăţământ seral.Din 1982/1983, nu mai funcţionează ciclul gimnazial, în clădirea Liceului Industrial, pregătindu-se elevi în domeniul mecanic pe profile cum ar fi: lăcătuşi, prelucrători prin aşchiere, sudori, mecanic maşini şi utilaje, precum şi în domeniul industrie uşoară. Liceul Industrial devine Liceul Teoretic.Se continuă pregătirea elevilor în liceul industrial pe profile din anul şcolar 1983/1984 până în 1990/1991, când Liceul Industrial se transformă în Liceu Teoretic.

             In 1990/1991 continuă să existe clase cu profil industrial iar în 1991/1992 absolvă ultima clasă de a XII-a cu profil industrial. în continuare liceul are clase numai de profil real-uman. începând cu anul şcolar 1991/1992, în liceu se reintroduce şi ciclul gimnazial, prima promoţie de clasa a VIII-a absolvind în anul şcolar 1994/1995. Ponderea învăţământului seral se reduce mult.Până în anul şcolar 1998/1999, în liceu există clase cu profil real: matematică-fizică şi chimie biologie, respectiv profil uman: filologie, istorie ştiinţe sociale şi limbi străine. începând cu anul şcolar 1999/2000, în liceu rămân cele doua profiluri - real şi uman cu specializările matematică-informatică, ştiinţe ale naturii şi filologie. Liceul deserveşte toată zona ţara Oaşului fiind singurul liceu teoretic din această regiune.

 

Inceputul studiilor gimnaziale :

In anul şcolar 1966/1967, clasa a VIII-a trece la învăţământul gimnazial, astfel în liceu funcţionează între anii 1966-1968, 16 clase primare, 16 clase gimnaziale şi 18 clase de liceu.

în anul şcolar 1968/1969, absolvă prima promoţie de liceu cu XII clase, în liceu funcţionând în acest an şcolar:9 clase primare, 8 clase gimnaziale şi 17 clase de liceu.

La început a fost :

  • începând cu anul şcolar 1962/1963 cursurile liceale se desfăşoară în noua clădire a liceului din Negreşti. Aceasta este o clădire tip şcoală, cu 16 săli de clasă şi 4 săli pentru laboratoare.

  • între anii 1962-1966 în liceu funcţionează ciclul primar cu un număr de 32 clase I-IV, 26 clase V-VIII şi 38 de clase VIII-XI de liceu.

Istoria Liceului Nostru

Telefon:/fax Secretariat: 0261-854 941

Telefon/fax Contabilitate:0261-854 944

Adresa:Strada Victoriei

Numar 101

Orasul Negreşti Oaş

Judetul Satu-Mare

445200